ZEMAN, Pavel. Čeští učitelé na gymnáziích v Bulharsku v letech 1878–1912. In Przybylski, Michal; Šaur, Josef a kolektiv. Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 147-162. ISBN 978-80-210-7490-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Čeští učitelé na gymnáziích v Bulharsku v letech 1878–1912
Název anglicky Czech teachers at high school in Bulgaria in the years 1878–1912
Autoři ZEMAN, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur, od s. 147-162, 16 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00078041
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-7490-3
Klíčová slova anglicky Czech teachers; Bulgaria; high schools; gymnasia; annual reports
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 20. 2. 2015 22:12.
Anotace
Česká přítomnost v Bulharsku byla po roce 1878 dosti významná a je hodnocena jako jeden z faktorů pro rozvoj bulharské společnosti. Nejzásadnější přínos českých pracovníků je shledáván právě v oblasti školství. Přesto dodnes chybí statistické údaje, které by vyčíslily počet českých učitelů na bulharských školách. Předkládaná studie částečně tuto mezeru zaplňuje, z dostupných výročních zpráv jednotlivých škol je vytvořena statistika přítomnosti Čechů a dalších cizinců na chlapeckých gymnáziích v Bulharsku v letech 1878–1912. Tyto údaje jsou doplněny o základní informace o bulharském školství v této době. Velice zajímavé jsou motivy, které dovedly české učitele k práci v Bulharsku. Předkládaná studie představuje jeden z důležitých podkladů pro chystanou disertační práci, která mapuje působení českých učitelů, právníků, inženýrů a architektů v této balkánské zemi.
Anotace anglicky
The Czech presence in Bulgaria after 1878 was quite significant and is considered to be one factor in the advancement of Bulgarian society. The most fundamental contribution of Czechs working in Bulgaria is seen to be in the area of education. Despite this, we still lack statistical information giving the number of Czech teachers at Bulgarian schools. The study presented partially fills this gap. Using annual reports available from individual schools, the author has created statistics on the presence of Czechs and other foreigners at boys´ high schools (Gymnasia) in Bulgarian school system in that period. The motives behind Czech teachers´decisions to work in Bulgaria are of special interest. The study is an important foundation for an upcoming dissertation that will map out the activities of Czech teachers, lawyers, engineers, and architects in this Balkan country.
Návaznosti
MUNI/A/0790/2013, interní kód MUNázev: Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur (Akronym: SLAV2014)
Investor: Masarykova univerzita, Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 15:53