ZEMAN, Pavel. Čeští učitelé na gymnáziích v Bulharsku v letech 1878–1912 (Czech teachers at high school in Bulgaria in the years 1878–1912). In Przybylski, Michal; Šaur, Josef a kolektiv. Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 147-162. ISBN 978-80-210-7490-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Čeští učitelé na gymnáziích v Bulharsku v letech 1878–1912
Name (in English) Czech teachers at high school in Bulgaria in the years 1878–1912
Authors ZEMAN, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur, p. 147-162, 16 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00078041
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-7490-3
Keywords in English Czech teachers; Bulgaria; high schools; gymnasia; annual reports
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 20. 2. 2015 22:12.
Abstract
Česká přítomnost v Bulharsku byla po roce 1878 dosti významná a je hodnocena jako jeden z faktorů pro rozvoj bulharské společnosti. Nejzásadnější přínos českých pracovníků je shledáván právě v oblasti školství. Přesto dodnes chybí statistické údaje, které by vyčíslily počet českých učitelů na bulharských školách. Předkládaná studie částečně tuto mezeru zaplňuje, z dostupných výročních zpráv jednotlivých škol je vytvořena statistika přítomnosti Čechů a dalších cizinců na chlapeckých gymnáziích v Bulharsku v letech 1878–1912. Tyto údaje jsou doplněny o základní informace o bulharském školství v této době. Velice zajímavé jsou motivy, které dovedly české učitele k práci v Bulharsku. Předkládaná studie představuje jeden z důležitých podkladů pro chystanou disertační práci, která mapuje působení českých učitelů, právníků, inženýrů a architektů v této balkánské zemi.
Abstract (in English)
The Czech presence in Bulgaria after 1878 was quite significant and is considered to be one factor in the advancement of Bulgarian society. The most fundamental contribution of Czechs working in Bulgaria is seen to be in the area of education. Despite this, we still lack statistical information giving the number of Czech teachers at Bulgarian schools. The study presented partially fills this gap. Using annual reports available from individual schools, the author has created statistics on the presence of Czechs and other foreigners at boys´ high schools (Gymnasia) in Bulgarian school system in that period. The motives behind Czech teachers´decisions to work in Bulgaria are of special interest. The study is an important foundation for an upcoming dissertation that will map out the activities of Czech teachers, lawyers, engineers, and architects in this Balkan country.
Links
MUNI/A/0790/2013, interní kód MUName: Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur (Acronym: SLAV2014)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:01