POSPÍŠIL, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse) (Chapters from Russian Classical Literature (outline of development, key problems and discussion)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 178 pp. ISBN 978-80-210-7277-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kapitoly z ruské klasické literatury (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse)
Name (in English) Chapters from Russian Classical Literature (outline of development, key problems and discussion)
Authors POSPÍŠIL, Ivo.
Edition 1. vyd. Brno, 178 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-7277-0
Keywords (in Czech) ruská klasická literatura; literární směry a žánry; vývojové tendence
Keywords in English Russian classical literature; literary currents and genres; developmental tendencies
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., učo 1456. Changed: 15/1/2015 09:50.
Abstract
Tento text nepřesahuje rozměr pohledů a přehledů, ale snaží se uvidět ruskou literaturu klasického období poněkud jinak. Představuje sice pouhý sondážní přehled, ale může být takto i metodologickým a výkladovým východiskem většího, zevrubnějšího, snad i hlubšího projektu.
Abstract (in English)
The textbook does not go beyond a dimension of views and overviews, but it attempts to see the Russian literature of classical era from a different perspective. The text presents a mere overview by means of individual probes but still can serve as a methodological and explicative basis for a bigger, more detailed and perhaps also deeper project.
PrintDisplayed: 17/7/2024 12:49