Informační systém MU
POSPÍŠIL, Ivo. Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století (Přehled a exkurzy z literatury 11.-17. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 196 s. ISBN 978-80-210-7281-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století (Přehled a exkurzy z literatury 11.-17. století)
Název anglicky Old Literature of Eastern Slavs and 18th-Century Russian Literature (Outline and Probes from the 11-17th-Century Literature)
Autoři POSPÍŠIL, Ivo.
Vydání 1. vyd. Brno, 196 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-7281-7
Klíčová slova česky stará literatura východních Slovanů; ruská literatura 11.-17. století; literární texty
Klíčová slova anglicky Old Literature of Eastern Slavs; 17th-Century Russian Literature; literary texts
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., učo 1456. Změněno: 15. 1. 2015 09:57.
Anotace
Přítomné kompendium se pokouší poněkud zaplnit mezeru, která tu zeje v potřebě jednoduché, ale současně alespoň dílem akademické, tedy problémově koncipované příručce ze středověké (staré) literatury východních Slovanů, která by reflektovala současné studijní programy a předměty a jejich návaznost, kontinuitu anebo diskontinuitu.
Anotace anglicky
The present compendium attempts to fill in a gap that is here regarding a simple but simultaneously at least partly academic , that is, problem-oriented handbook on the medieval (old) literature of Eastern Slavs, which would reflect contemporary study programs and subjects and their interconnection, continuity or discontinuity.
Zobrazeno: 17. 7. 2024 12:07