STRÁNSKÝ, Jaroslav. Vývoj a postavení pracovního práva jako soukromoprávního odvětví. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 234 s. řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 490. ISBN 978-80-210-7500-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývoj a postavení pracovního práva jako soukromoprávního odvětví
Název anglicky Development and Position of Labour Law as a Private Law Discipline
Autoři STRÁNSKÝ, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, 234 s. řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 490, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00078161
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7500-9
Klíčová slova česky Pracovní právo; Soukromé právo; Autonomie vůle; Rovnost; Ochrana slabší strany; Řízení práce
Klíčová slova anglicky Labour Law; Private Law; Autonomy of Will; Equality; Protection of the Weaker Party; Organisation of Work Performance
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., učo 61012. Změněno: 10. 1. 2015 23:29.
Anotace
Práce se zabývá vztahem pracovního práva k soukromému právu a vývojem tohoto vztahu. České soukromé právo prošlo v souvislosti s rekodifikací významnými změnami. Základním východiskem nového soukromého práva se stala autonomie vůle. Jedním z cílů první části práce je zodpovězení otázky, zda má být pracovní právo považováno za soukromoprávní disciplínu. Druhá část byla zaměřena na vývoj a kontext vztahu mezi pracovním právem a soukromým právem, a to zejména v průběhu posledních třiceti let. Třetí část práce navazuje na názor vyslovený v první části, podle něhož musí být pracovní právo považováno za součást soukromého práva. Zabývá se těmi aspekty úpravy pracovněprávních vztahů, které se odchylují od základních principů soukromého práva.
Anotace anglicky
This thesis deals with the development and relation of labour law to private law. Czech private law has gone through significant changes in connection with the recodification of the Civil Code. The principle of private autonomy became the major principle of the new private law. One of the objectives of the first part of my thesis was to answer the question of whether labour law shall be considered private law discipline. The second part is dedicated to the development and context of relation between labour law and private law, especially within the last three decades. The third part follows on the opinion expressed in the first part, that labour law must be considered as a private law discipline. It deals with such labour law phenomena which imply deviations from the fundamental principles of private law.
Návaznosti
MUNI/A/0800/2013, interní kód MUNázev: Publikace vědeckých monografií II (Akronym: PVM)
Investor: Masarykova univerzita, Publikace vědeckých monografií II, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Vyvoj_a_postaveni_pracovniho_prava.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Georgala, P. 11. 5. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1215564/Vyvoj_a_postaveni_pracovniho_prava.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1215564/Vyvoj_a_postaveni_pracovniho_prava.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1215564/Vyvoj_a_postaveni_pracovniho_prava.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1215564/Vyvoj_a_postaveni_pracovniho_prava.pdf?info
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:46, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., učo 61012
Atributy
 

Vyvoj_a_postaveni_pracovniho_prava.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1215564/Vyvoj_a_postaveni_pracovniho_prava.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1215564/Vyvoj_a_postaveni_pracovniho_prava.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,6 MB
Hash md5
b6ccc79b6e77c21fdac883b89ca3de62
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:46

Vyvoj_a_postaveni_pracovniho_prava.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1215564/Vyvoj_a_postaveni_pracovniho_prava.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1215564/Vyvoj_a_postaveni_pracovniho_prava.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
613,6 KB
Hash md5
8e01ec00452b15dc424b79db02f46000
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:47
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 18. 5. 2022 09:18