VÁLKA, Miroslav. Homo faber. Tradiční zemědělství a lidová výroba (Homo faber. Traditional farming and handmade production). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 153 pp. ISBN 978-80-210-7112-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Homo faber. Tradiční zemědělství a lidová výroba
Name (in English) Homo faber. Traditional farming and handmade production
Authors VÁLKA, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 153 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00078204
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-7112-4
Keywords (in Czech) Tradiční zemědělství; lidová výroba; české země
Keywords in English Traditional farming; traditional handmade production; Czech Republic
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 18. 3. 2015 08:15.
Abstract
Předkládaná studijní příručka koresponduje s dvěma stejnojmennými přednáškami, jejichž latinský název lze volně přeložit jako „Člověk pracující“ a jejichž posláním je seznámit studenty etnologie s problematikou tradičního zemědělství a lidové výroby, tedy se základními zdroji obživy lidových vrstev předindustriální společnosti.
Abstract (in English)
The present textbook corresponds with two lectures of the same title, whose Latin name can be loosely translated as the "working human" and whose aim is to acquaint students of ethnology with traditional agriculture and folk production, that is, the elementary sources of livelihood of the folk people in preindustrial society.
PrintDisplayed: 24. 10. 2021 11:52