Informační systém MU
MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Interakce učitele se třídou jako příběh sdílených bází moci: zkušenosti s převodem dotazníku TPUS pro žáky do českého prostředí (abstrakt). In KUSÝ, Peter. Ďuričove dni 2014 „Učiteľ a školská psychológia“. Kniha abstraktov. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Interakce učitele se třídou jako příběh sdílených bází moci: zkušenosti s převodem dotazníku TPUS pro žáky do českého prostředí (abstrakt)
Název anglicky Class interaction with the teacher as a story shared bases of power: the experience with the czech adadaptation of TPUS questionnaire (abstract)
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Josef LUKAS (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ďuričove dni 2014 „Učiteľ a školská psychológia“. Kniha abstraktov, 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00074310
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Interakce učitele se třídou; báze moci učitele; adaptace dotazníku TPUS
Klíčová slova anglicky Class interaction with the teacher; teacher power; Czech adaptation of TPUS questionaire;
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 13. 1. 2015 09:09.
Anotace
Příspěvek shrnuje zkušeností s adaptací dotazníku Teacher Power Use Scale (TPUS) autorů Schrodt, Witt, a Turman (2007) vymezujícího vnímání moci učitele ve třídě v kontextu teorie Frenche a Ravena (1959) rozlišující pět bází moci učitele: donucovací, odměňovací, referenční, legitimní a expertní. Představeny budou aspekty adaptace dotazníku do českého kulturního prostředí s rozšířením původní verze o druhý stupeň základní školy a pro účely projektu GAČR 13-24456S Moc ve školních třídách studentů učitelství. V příspěvku budou prezentovány výsledky předběžné standardizace české verze nástroje (1400 žáků z 60 školních tříd) a další zkušenosti s jeho využitím v praxi.
Anotace anglicky
This paper summarizes experiences with adaptation of the questionnaire Teacher Power Use Scale (TPUS) authors Schrodt, Witt, and Turman (2007) defining the perception of power teachers in the classroom in the context of the theory of Frenche and Raven (1959) distinguished five bases of power teachers: coercive, reward, reference, legitimate and expert. The show will be aspects of the adaptation of the questionnaire to the Czech cultural environment with the extension of the original version of the second stage of basic school and for the purposes of the project GA 13-24456S Power in the classroom teaching students. The paper presents the results of preliminary standardization Czech version of the tool (1400 pupils from 60 school classes) and further experience with its use in practice.
Návaznosti
GA13-24456S, projekt VaVNázev: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Zobrazeno: 24. 4. 2019 14:21