KŘÍŽ, Zdeněk and Tomáš ČERNOHOUS. African Union as a Platform of African Conflict Management. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2014, vol. 14, No 2, p. 5-15. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.14.2014.02.005-016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name African Union as a Platform of African Conflict Management
Name in Czech Africká unie jako platforma pro management konfliktů
Authors KŘÍŽ, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Tomáš ČERNOHOUS (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Obrana a strategie, Brno, Univerzita obrany, 2014, 1214-6463.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00078348
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.3849/1802-7199.14.2014.02.005-016
Keywords (in Czech) Africká unie; Africká bezpečnostní a mírová architektura; management konfliktů; bezpečnost
Keywords in English African Union; African Peace and Security Architecture; conflict management; security
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D., učo 37415. Changed: 7. 4. 2015 08:36.
Abstract
The article focuses on assessing the ability of the African Union to perform the policy, peacekeeping and peacemaking roles within its conflict management doctrine and it also discusses whether African security problems may be more easily solved by the AU as an organization with a continental profile or by some other African organization on lower level. According to authors, the AU suffers from similar deficits as local regional organizations, which considerably restrict its efficiency and make the gap between AU’s security mandate and the sources for its achievement, but it manages to perform the conflict management activities to a far greater degree than any other African organization at a much lower level has ever managed. With regard to that, the authors suggest an ideal profile of an actor capable of solving Africa’s security problems in the form of the AU and its African Peace and Security Architecture representing a platform of equal cooperation of the Union with regional organizations and combining the advantages of both of these actors’ approach towards conflict management.
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá posouzením schopností Africké unie vykonávat politickou, peacekeepingovou a peacemakingovou roli v rámci její doktríny managementu konfliktů a také zkoumá, zda by africké bezpečnostní problémy mohly být lépe řešeny AU jakožto organizací s kontinentálním profilem či některou z jiných afrických organizací nižších úrovní. Dle autorů AU sice trpí stejnými nedostatky jako lokální regionální organizace, což značně omezuje její efektivitu a vytváří propast mezi jejím bezpečnostním mandátem a zdroji k jeho dosažení, ale podařilo se jí vykonávat aktivity managementu konfliktů v daleko větší míře než jakékoliv jiné africké organizaci. S ohledem na to autoři navrhují ideální profil aktéra schopného řešit africké bezpečnostní problémy v podobě Africké unie a její Africké mírové a bezpečnostní architektury reprezentující platformu rovnocenné spolupráce unie s regionálními organizacemi a kombinující výhody přístupů obou těchto aktérů k managementu konfliktů.
PrintDisplayed: 18. 5. 2022 23:00