MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER, Jaroslav WINKLER and Dagmar JANŮ. Imobilizační syndrom (Immobilization syndrome). Brno: Masarykova univerzita, 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Imobilizační syndrom
Name in Czech Imobilizační syndrom
Name (in English) Immobilization syndrome
Authors MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER, Jaroslav WINKLER and Dagmar JANŮ.
Edition Brno, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Audiovisual works
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) imobilizace - rehabilitace - kompenzační pomůcky - vertikalizace - chůze
Keywords in English immobilization - rehabilitation - aids - walking - verticalization
Changed by Changed by: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., učo 1091. Changed: 16. 1. 2015 12:57.
Abstract
Film poskytující informace o postupu rehabilitace imobilizovaného staršího nemocného s cílem vertikalizace a reedukace chůze
Abstract (in English)
This movie offers the information describing the process of rehabilitation of immobilized elderly patient aimed to verticalization and walking reeducation
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 04:13