Informační systém MU
KUČERA, Michal and Miroslav MAREŠ. Vigilantism during democratic transition. Policing and Society. An International Journal of Research and Policy. Abingdon, Oxford: Taylor & Francis, 2015, vol. 25, No 2, p. 170-187. ISSN 1043-9463. doi:10.1080/10439463.2013.817997.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vigilantism during democratic transition
Name in Czech Vigilantismus během demokratické tranzice
Authors KUČERA, Michal (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Miroslav MAREŠ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Policing and Society. An International Journal of Research and Policy. Abingdon, Oxford, Taylor & Francis, 2015, 1043-9463.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 1.610
RIV identification code RIV/00216224:14230/15:00080637
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.1080/10439463.2013.817997
UT WoS 000347523700003
Keywords (in Czech) vigilantismus; demokracie; strategie; tranzice
Keywords in English vigilantism; democracy; strategy; transition
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Changed: 6. 2. 2015 15:12.
Abstract
This article deals with vigilantism occurring in regimes undergoing transitions from non-democracy to democracy. It analyses the strategic use of vigilantism, aiming to identify the basic vigilantist strategies. The article identifies five strategies ranging from prevention initiatives organised by citizens to the outsourcing of vigilantism to informal security agencies.
Abstract (in Czech)
Tento článek se zabývá vigilantismem, který existuje v režimech, procházejících tranzicí od ne-demokracie k demokracii. Analyzuje strategické využití vigilantismu s cílem identifikovat základní vigilantistické strategie. Článek identifikuje pět strategií zahrnujících škálu od preventivních iniciativ organizovaných občany k outsourcingu vigilantismu na neformální bezpečnostní složky.
Links
GA407/09/0100, research and development projectName: Soudobý paramilitarismus v České republice v kontextu transnacionálních vývojových trendů politického násilí v Evropě
Investor: Czech Science Foundation, Contemporary Paramilitarism in the Czech Republic in Context of Transnational Development Trends of Political Violence
Displayed: 16. 8. 2022 13:10