ZÁVESKÝ, Luděk, Eva JANDÁKOVÁ, Radovan TURYNA, Lucie LANGMEIEROVÁ, Vít WEINBERGER a Luboš MINÁŘ. Cirkulující a extracelulární mikroRNA jako nové potenciální diagnostické markery pro gynekologické malignity. Praktická gynekologie, Brno: Ambit Media, 2014, roč. 18, č. 4, s. 275-280. ISSN 1211-6645.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cirkulující a extracelulární mikroRNA jako nové potenciální diagnostické markery pro gynekologické malignity
Název anglicky Circulating and extracellular microRNAs as new diagnostic biomarkers for gynecological cancers
Autoři ZÁVESKÝ, Luděk (203 Česká republika), Eva JANDÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Radovan TURYNA (203 Česká republika), Lucie LANGMEIEROVÁ (203 Česká republika), Vít WEINBERGER (203 Česká republika, garant, domácí) a Luboš MINÁŘ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Praktická gynekologie, Brno, Ambit Media, 2014, 1211-6645.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30214 Obstetrics and gynaecology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/14:00078490
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky diagnosis; cervical cancer; endometrial cancer; ovarian cancer; blood; microRNA; urine; plasma; serum
Štítky EL OK
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 26. 1. 2015 13:50.
Anotace
Malé regulační molekuly, tzv. mikroRNA, se podílejí na regulaci všech základních životních procesů v buňkách. Jsou regulátory exprese genů na posttranskripční úrovni. Ovlivňují tuto expresi vazbou na cílové mRNA, která vede k blokaci translace a štěpení mRNA. Nejnovější výzkumy ukázaly, že jejich výskyt není omezen jen na buňky, ale mikroRNA se vyskytují také v tělních tekutinách. Vzhledem k tomu, že diferenciální exprese určitých mikroRNA je často asociovaná s mnoha patologickými procesy, detekce deregulovaných mikroRNA v diagnosticky relevantních vzorcích (např. krvi, plazmě/séru, moči) se může stát základem nových diagnostických postupů. U gynekologických nádorových onemocnění je nalezení nových diagnostických biomarkerů důležitým cílem současných výzkumů. V tomto článku naleznete přehled cirkulujících a extracelulárních mikroRNA, které byly nejnověji nalezeny deregulovány u karcinomu ovaria, endometria a cervixu, především ve vzorcích krve, séra/plazmy a moči.
Anotace anglicky
Small, non-coding molecules of RNA, microRNAs, have been shown to participate in regulation of key biological processes in the cells. They regulate the expression at post-transcriptional level by binding to target mRNA, resulting in mRNA degradation or translation inhibition. The most recent investigations revealed that microRNAs may occur not only in the cells, but also in many body fluids. Differential expression of particular microRNAs is often associated with many pathological states. Therefore, the detection of deregulated microRNAs in diagnostically relevant samples such as blood, plasma/serum, or urine may become the basis for the establishment of novel diagnostic procedures. Finding alternative diagnostic biomarkers for gynecological cancers is the goal of many recent investigations. We present here the survey of novel circulating and extracellular microRNAs which have been found deregulated in ovarian cancer, endometrial cancer and cervical cancer, particularly in blood, plasma/serum and urine samples.
VytisknoutZobrazeno: 19. 2. 2020 12:14