LUNTER, Ľuboš, Patrícia EIBENOVÁ, Jitka BRANDEJSOVÁ a Michal BRANDEJS. Jak na každodenní využívaní e-learningu. In UNINFOS 2014 Univerzitné informačné systémy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-8152-169-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak na každodenní využívaní e-learningu
Název anglicky Best practices: The daily use of e-learnig
Autoři LUNTER, Ľuboš, Patrícia EIBENOVÁ, Jitka BRANDEJSOVÁ a Michal BRANDEJS.
Vydání Košice, UNINFOS 2014 Univerzitné informačné systémy, 2014.
Nakladatel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-8152-169-0
Klíčová slova česky e-learning, elektronické zkoušení, multimédia, Informační systém Masarykovy univerzity
Klíčová slova anglicky e-learning, e-examing, multimedia, Informtion System of Masaryk University
Změnil Změnil: Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320. Změněno: 21. 1. 2015 17:15.
Anotace
Za 10 let existence e-learningových nástrojů v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) se stala elektronická podpora výuky běžnou a rozšířenou součástí vyučovaných předmětů. Díky uživatelské podpoře se e-learning rychle dostal od učitelů – inovátorů (IT nadšenců) i k těm s běžnými uživatelskými schopnostmi a zkušenostmi. Studenti tak mají v mnoha předmětech k dispozici nejen elektronické studijní materiály a interaktivní osnovy, ale také elektronické testy (k procvičování, ostrému zkoušení nebo skenování a vyhodnocování ručně)vyplňovaných testů, odevzdávárny úkolů (s kontrolou na podobnosti), diskuse nebo učebnice pro drilování pojmů, vše s podporou multimédií včetně vlastního přehrávače v ideí umožňujícího plné řízení přístupu ke zdrojovým souborům. Článek představí systém uživatelské a technické podpory i konkrétní ukázky výstupů projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR. Současně vyhodnotí 10leté zkušenosti s využíváním e-learningových nástrojů v IS MU včetně statistik využívání e-learningu a elektronického zkoušení na MU.
Anotace anglicky
E-learning has become a common part of tuition at Masaryk University. Teachers have been using integrated e-learning tools in the Information System of Masaryk University (IS MU)since 2004. Thanks to the user support the e-learning has moved rapidly from teachers - innovators (IT enthusiasts) to those with a common user experience and abilities. In many courses there are available electronic study materials and interactive syllabi, electronic tests (to practice, examination or scanning tests), file vaults, discussions, drill and other applications, all with multimedia support including custom video player allowing full access control to the source files. The paper introduces the system of user and technical support at Masaryk University as well as specific examples of „Center for interactive and multimedia study aids of MU“ project outputs. Simultaneously, the paper eval uates the 10 - year experience with the use of e-learning tools of IS MU, including statistics of e-learning and e-testing at MU.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Lunter_Uninfos2014_final.doc Licence Creative Commons  Verze souboru Lunter, Ľ. 21. 1. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1217576/Lunter_Uninfos2014_final.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1217576/Lunter_Uninfos2014_final.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1217576/Lunter_Uninfos2014_final.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1217576/Lunter_Uninfos2014_final.doc?info
Vloženo
St 21. 1. 2015 17:14

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320
  • osoba RNDr. Patrícia Eibenová, učo 208145
  • osoba doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., učo 2116
  • osoba Ing. Jitka Brandejsová, učo 2893
Atributy
 

Lunter_Uninfos2014_final.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1217576/Lunter_Uninfos2014_final.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1217576/Lunter_Uninfos2014_final.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
486 KB
Hash md5
b86426d20384ddbad11ed138c6947f8b
Vloženo
St 21. 1. 2015 17:14

Lunter_Uninfos2014_final.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1217576/Lunter_Uninfos2014_final.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1217576/Lunter_Uninfos2014_final.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
769,1 KB
Hash md5
8ce95b2dcad16421f8173aa5b2fe298a
Vloženo
St 21. 1. 2015 17:17

Lunter_Uninfos2014_final.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1217576/Lunter_Uninfos2014_final.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1217576/Lunter_Uninfos2014_final.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
15 KB
Hash md5
6b135403c57190743e6e31ac78703ba9
Vloženo
St 21. 1. 2015 17:19
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 30. 6. 2022 14:50