MARTINKOVÁ, Nela. Politolingvistika a politická komunikace v Bulharsku. In Przybylski, Michal; Šaur, Josef a kolektiv. Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 53-70. ISBN 978-80-210-7490-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Politolingvistika a politická komunikace v Bulharsku
Název anglicky Politolinguistics and political communication in Bulgaria
Autoři MARTINKOVÁ, Nela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur, od s. 53-70, 18 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00078590
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-7490-3
Klíčová slova česky politolingvistika; politický jazyk; politická komunikace; Bulharsko
Klíčová slova anglicky politolinguistics; political language; political kommunication; Bulgaria
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 21. 2. 2015 10:17.
Anotace
Tento příspěvek si dal za úkol představit politolingvistiku jakožto poměrně novou větev aplikované lingvistiky. Obsahem práce je popis vývoje této nové lingvistické metody od jejích počátků až k současným tendencím. V rámci popisu vývoje v jednotlivých zemích jsou uvedena některá stěžejní jména a díla dané problematiky. Popsán je i pojem politického jazyka, různé metodologie a koncepce zkoumání tohoto lingvistického fenoménu. Druhá část se zaměřuje na přehled vývoje politického jazyka v Bulharsku. Je rozebráno komunistické období, vývoj po roce 1989 a následně nejnovější tendence v rámci bulharské politické komunikace.
Anotace anglicky
In this chapter, Nela Martinková introduces a relatively new branch of applied linguistics. Her work describes the development of this new linguistic method from its beginnings up to the trends of today. The author describes developments in individual countries and, during this, introduces several leading names and works within the subject area. The term "political language" is also defined, as well as various methodologies and conceptions for research into this linguistic phenomenon. The article's second part is a survey of political language's development in Bulgaria. It analyzes the Communist era, developments after 1989, and then the newest trends in Bulgarian political communication.
Návaznosti
MUNI/A/0790/2013, interní kód MUNázev: Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur (Akronym: SLAV2014)
Investor: Masarykova univerzita, Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 8. 2022 00:49