Informační systém MU
MARTINKOVÁ, Nela. Politolingvistika a politická komunikace v Bulharsku (Politolinguistics and political communication in Bulgaria). In Przybylski, Michal; Šaur, Josef a kolektiv. Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 53-70. ISBN 978-80-210-7490-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Politolingvistika a politická komunikace v Bulharsku
Name (in English) Politolinguistics and political communication in Bulgaria
Authors MARTINKOVÁ, Nela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur, p. 53-70, 18 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00078590
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-7490-3
Keywords (in Czech) politolingvistika; politický jazyk; politická komunikace; Bulharsko
Keywords in English politolinguistics; political language; political kommunication; Bulgaria
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 21. 2. 2015 10:17.
Abstract
Tento příspěvek si dal za úkol představit politolingvistiku jakožto poměrně novou větev aplikované lingvistiky. Obsahem práce je popis vývoje této nové lingvistické metody od jejích počátků až k současným tendencím. V rámci popisu vývoje v jednotlivých zemích jsou uvedena některá stěžejní jména a díla dané problematiky. Popsán je i pojem politického jazyka, různé metodologie a koncepce zkoumání tohoto lingvistického fenoménu. Druhá část se zaměřuje na přehled vývoje politického jazyka v Bulharsku. Je rozebráno komunistické období, vývoj po roce 1989 a následně nejnovější tendence v rámci bulharské politické komunikace.
Abstract (in English)
In this chapter, Nela Martinková introduces a relatively new branch of applied linguistics. Her work describes the development of this new linguistic method from its beginnings up to the trends of today. The author describes developments in individual countries and, during this, introduces several leading names and works within the subject area. The term "political language" is also defined, as well as various methodologies and conceptions for research into this linguistic phenomenon. The article's second part is a survey of political language's development in Bulgaria. It analyzes the Communist era, developments after 1989, and then the newest trends in Bulgarian political communication.
Links
MUNI/A/0790/2013, interní kód MUName: Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur (Acronym: SLAV2014)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 13. 8. 2022 20:28