SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Kateřina MRÁZKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Mapujeme v krajině. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2014. 116 s. ISBN 978-80-210-6798-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mapujeme v krajině
Autoři SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Kateřina MRÁZKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 116 s. 2014.
Nakladatel Muni Press
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6798-1
Klíčová slova česky mapování; GIS; zeměpis; environmentální projekt
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Změněno: 18. 3. 2015 20:19.
Anotace
Odborný a metodický text "Mapujeme v přírodě", obsah: tři hlavní kapitoly a další subkapitoly s pracovními názvy: 1. Úvod do problematiky geografických informačních systémů a mapových serverů (Co je to GIS, Které software mohu využít ve výuce zdarma, základní nástroje pro práci s GIS, vytváření geografických dat - zaznamenání výsledků pokusů a pozorování, zásady jejich vizualizace, Mapujeme s GIS, Mapujeme s tužkou a mapou, Mapové servery jako zdroje informací o krajině a životním prostředí). 2. Mapování v krajině v přírodních vědách a jejich výuce: Fyzikální experimenty a pozorování v krajině, Chemické pokusy a pozorování v krajině, Biologické pokusy a pozorování v krajině. 3. Přírodovědné pokusy a pozorování v tematickém environmentálním projektu 4. Psych. - ped. příloha – Zvládání stresu ve školním prostředí.
Návaznosti
CZ.1.07/1.3.41/02.0044, interní kód MUNázev: Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie a environmentální aplikace
Investor: Jihomoravský kraj, Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie a environmentální aplikace, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
VytisknoutZobrazeno: 7. 8. 2022 17:19