ŠUPOVÁ, Jana. Slyšel jsem novinu přežalostnu, že přijde ke mně smrt na namluvu. In Przybylski, Michal; Šaur, Josef. Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 135-147. ISBN 978-80-210-7490-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Slyšel jsem novinu přežalostnu, že přijde ke mně smrt na namluvu
Název anglicky I heard the news lamentable, that to me death comes to courtship
Autoři ŠUPOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur, od s. 135-147, 13 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00078655
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-7490-3
Klíčová slova česky smrt; etnolingvistika; moskevská etnolingvistická škola; jazyk; kultura; lidová kultura; lidová píseň
Klíčová slova anglicky death; ethnolinguistics; Moscow School of Ethnolinguistics; language; culture; folk culture; folk song
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Šupová, učo 14283. Změněno: 25. 3. 2016 08:39.
Anotace
Studie čerpá z rukopisného zdroje Olgy Hrabalové, kterým je motivický katalog lidových písní Etnologického ústavu Akademie věd České republiky (AV ČR). Cílem je shromáždit jednotlivé motivy, selektivně vybrat písňové typy a pod ně spadající varianty. Na základě toho s pomocí etnolingvistické metody sestavit jazykový obraz smrti formou lidové písně. Reflexe sémantické výpovědi zkoumáním folklorních textů nabízí jeden z možných způsobů, jak se přiblížit fenoménu smrti v rámci dané kultury.
Anotace anglicky
The study stems from the manuscript source of Olga Hrabalová which is a motive catalog of folk songs of the Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic. The goal is to collect particular motives, to selectively pick out song types and variants belonging to them. On the basis of this with the help of the ethnolinguistic method, the paper builds a linguistic image of death in the form of a folk song. The reflection of semantic expressions by examining folklore texts offers one of possible ways to approach the phenomenon of death within the given culture.
Návaznosti
MUNI/A/0790/2013, interní kód MUNázev: Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur (Akronym: SLAV2014)
Investor: Masarykova univerzita, Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2022 21:07