ŠUPOVÁ, Jana. Slyšel jsem novinu přežalostnu, že přijde ke mně smrt na namluvu (I heard the news lamentable, that to me death comes to courtship). In Przybylski, Michal; Šaur, Josef. Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 135-147. ISBN 978-80-210-7490-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slyšel jsem novinu přežalostnu, že přijde ke mně smrt na namluvu
Name (in English) I heard the news lamentable, that to me death comes to courtship
Authors ŠUPOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur, p. 135-147, 13 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00078655
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-7490-3
Keywords (in Czech) smrt; etnolingvistika; moskevská etnolingvistická škola; jazyk; kultura; lidová kultura; lidová píseň
Keywords in English death; ethnolinguistics; Moscow School of Ethnolinguistics; language; culture; folk culture; folk song
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jana Šupová, učo 14283. Changed: 25. 3. 2016 08:39.
Abstract
Studie čerpá z rukopisného zdroje Olgy Hrabalové, kterým je motivický katalog lidových písní Etnologického ústavu Akademie věd České republiky (AV ČR). Cílem je shromáždit jednotlivé motivy, selektivně vybrat písňové typy a pod ně spadající varianty. Na základě toho s pomocí etnolingvistické metody sestavit jazykový obraz smrti formou lidové písně. Reflexe sémantické výpovědi zkoumáním folklorních textů nabízí jeden z možných způsobů, jak se přiblížit fenoménu smrti v rámci dané kultury.
Abstract (in English)
The study stems from the manuscript source of Olga Hrabalová which is a motive catalog of folk songs of the Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic. The goal is to collect particular motives, to selectively pick out song types and variants belonging to them. On the basis of this with the help of the ethnolinguistic method, the paper builds a linguistic image of death in the form of a folk song. The reflection of semantic expressions by examining folklore texts offers one of possible ways to approach the phenomenon of death within the given culture.
Links
MUNI/A/0790/2013, interní kód MUName: Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur (Acronym: SLAV2014)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:02