OURODA, Karel. Metodika výuky v oborech SOŠ. 1. vyd. Brno, 2014. 60 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodika výuky v oborech SOŠ
Název česky Metodika výuky v oborech SOŠ
Název anglicky Methodology of teaching in the fields of vocational secondary schools
Autoři OURODA, Karel.
Vydání 1. vyd. Brno, 60 s. 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Vzdělávací cíle a jejich taxonomie, učivo, adresát, psychostruktura, sociostruktura, technologie vyučování, hodnocení, prognózy a trendy.
Klíčová slova anglicky Educational objectives and their taxonomy, curriculum, addressee, psycho-structure, socio-structure, technology, teaching, assessment, forecasts and trends.
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D., učo 29323. Změněno: 27. 3. 2015 12:54.
Anotace
Publikace představuje ucelenou a inovovanou teorii na základě metodologie, kterou v 70. létech minulého století publikoval profesor A. Melezinek. Studujícím pomůže lépe proniknout do oborových didaktik a přinese jim potřebnou inspiraci ke kvalitnímu řešení odborné problematiky, s níž se učitel setkává na středních odborných školách.
Anotace anglicky
The publication presents a comprehensive and innovative theory based methodology, which in the 70s of last century published Professor A. Melezinek. Help learners better understand the didactics and bring them the inspiration to quality solutions with professional issues with which a teacher encounters in secondary vocational schools.
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 12:00