OURODA, Karel. Metodika výuky v oborech SOŠ (Methodology of teaching in the fields of vocational secondary schools). 1st ed. Brno, 2014. 60 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodika výuky v oborech SOŠ
Name in Czech Metodika výuky v oborech SOŠ
Name (in English) Methodology of teaching in the fields of vocational secondary schools
Authors OURODA, Karel.
Edition 1. vyd. Brno, 60 pp. 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Vzdělávací cíle a jejich taxonomie, učivo, adresát, psychostruktura, sociostruktura, technologie vyučování, hodnocení, prognózy a trendy.
Keywords in English Educational objectives and their taxonomy, curriculum, addressee, psycho-structure, socio-structure, technology, teaching, assessment, forecasts and trends.
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D., učo 29323. Changed: 27. 3. 2015 12:54.
Abstract
Publikace představuje ucelenou a inovovanou teorii na základě metodologie, kterou v 70. létech minulého století publikoval profesor A. Melezinek. Studujícím pomůže lépe proniknout do oborových didaktik a přinese jim potřebnou inspiraci ke kvalitnímu řešení odborné problematiky, s níž se učitel setkává na středních odborných školách.
Abstract (in English)
The publication presents a comprehensive and innovative theory based methodology, which in the 70s of last century published Professor A. Melezinek. Help learners better understand the didactics and bring them the inspiration to quality solutions with professional issues with which a teacher encounters in secondary vocational schools.
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 17:40