OURODA, Karel. Aplikovaná antropologie (pedagogická). 1. vyd. Brno: PdF MU, 2014. 60 s. Elf.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aplikovaná antropologie (pedagogická)
Název česky Aplikovaná antropologie (pedagogická)
Název anglicky Applied Anthropology (of Education)
Autoři OURODA, Karel.
Vydání 1. vyd. Brno, 60 s. Elf, 2014.
Nakladatel PdF MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Vznik a vývoj antropologie, jazyk a komunikace, interkulturní výchova, edukace imigrantů, obřady a zvyky, sváteční příležitosti, příbuzenské systémy.
Klíčová slova anglicky Origin and development of anthropology, language and communication, intercultural education, education of immigrants, ceremonies and customs, festive occasions, kinship systems.
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D., učo 29323. Změněno: 29. 3. 2015 22:54.
Anotace
Publikace řeší základní antropologickou problematiku, potřebnou pro učitele středních odborných škol, na základě metodologie, kterou navrhl prof. J. Průcha. Obsah témat vhodně navazuje na předměty probírané ve studijním plánu pro učitele středních odborných škol. Učitelé jsou zároveň připravováni pro důležitou a aktuální problematiku soužití kultur a její správné chápání.
Anotace anglicky
The publication addresses the fundamental anthropological issues necessary for secondary vocational schools, based on the methodology proposed by prof. J. Průcha. Content topics appropriately followed courses discussed in the curriculum for secondary vocational schools. Teachers are also trained for an important and topical issue of coexistence of cultures and its correct understanding.
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 14:31