KNECHT, Petr, Tomáš JANÍK and Tomáš JANKO. Obecná didaktika: E-L kurz (General Didactics: E-learning course). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 75 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obecná didaktika: E-L kurz
Name (in English) General Didactics: E-learning course
Authors KNECHT, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš JANÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Tomáš JANKO (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 75 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00078677
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) obecná didaktika; vyučování; učení
Keywords in English general didactics; teaching; learning
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Janko, Ph.D., učo 104778. Changed: 10. 4. 2015 10:30.
Abstract
E-L kurz je realizován v rámci didaktické koncepce nazvané Didactica viva neboli Živá didaktika, která je rozvíjena v zájmu oživení didaktiky. Reaguje na nové poznatky pedagogických, psychologických a didaktických výzkumů a pokouší se je zhodnotit pro školní praxi. Didactica viva je adresována budoucím i stávajícím učitelům – reflektivním praktikům, kteří chtějí hluboce (tzn. na úrovni teorie) porozumět praxi a na tomto základě ji zlepšovat. Koncepce je rozvíjena pro učitele a s učiteli přesvědčenými o tom, že jakožto profesionálové si nemohou vystačit s recepty, a proto mají zapotřebí celoživotně rozvíjet své profesní dispozice (např. diagnostické a reflektivní kompetence, profesní vidění). Autorský podíl: P. Knecht: 50 %. T. Janík: 45 %, T. Janko: 5 %.
Abstract (in English)
The E-L course is realised in congruence with the didactiacal conception Didactica Viva, which aims to liven the issue of didactic up. It takes the findings of actual pedagogical, psychological and didactical research into consideration and strives to evaluate them in the manner of school practice. Didactica Viva is addressed to pre-service teachers which seek to deeply understand the school practice and to improve it. Authors´ contribution: P. Knecht: 50 %. T. Janík: 45 %, T. Janko: 5 %.
Links
EE2.3.30.0009, research and development projectName: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
PrintDisplayed: 28. 3. 2023 02:33