PAUČOVÁ, Lenka. Ruská literatura v recepci profesora Červeňáka (Russian Literature in the Reception of Professor Červeňák). In Nová rusistika, roč. 7, č. 2, s. 85-86. Brno: Česká asociace slavistů, 2014. p. 85-86. ISSN 1803-4950.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ruská literatura v recepci profesora Červeňáka
Name (in English) Russian Literature in the Reception of Professor Červeňák
Authors PAUČOVÁ, Lenka (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Nová rusistika, roč. 7, č. 2, s. 85-86, p. 85-86, 2 pp. 2014.
Publisher Česká asociace slavistů
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00078698
Organization unit Faculty of Arts
ISSN 1803-4950
Keywords (in Czech) Recepce; ruská literatura; esteticko-antropologická koncepce
Keywords in English Reception; Russian literature; aesthetic-anthropological concept
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 30. 3. 2015 10:34.
Abstract
Autorka se v předkládaném článku věnuje monografii významného slovenského dostojevskologa Andreja Červeňáka.
Abstract (in English)
The author of the present article focuses on the work written by the famous Slovak dostoevskologist Andrej Červeňák.
PrintDisplayed: 15. 8. 2022 02:31