RADOVÁ, Irena and Katarina PETROVIĆOVÁ. Laetae segetes IV. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Laetae segetes IV
Name in Czech Laetae segetes IV
Authors RADOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Katarina PETROVIĆOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2014.
Other information
Original language English
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00078764
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) mezinárodní doktorandská konference; klasická filologie; dějiny starověku; byzantologie; medievistika; neolatinistika; moderní řečtina
Keywords in English International PhD Student Conference; Ancient Greek and Latin literature; Classical languages; Latin Middle Ages and Byzantology; Neo-Latin and Modern Greek studies.
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 21/2/2015 10:58.
Abstract
International PhD Student Conference, at which beginning researchers presented the fruits of their work. This event was a continuation of similar colloquiums held in 2005, 2007 and 2012; on these occasions, young scholars mainly from Central European universities submitted their contributions in the following sessions: Ancient Greek and Latin literature; Classical languages; Latin Middle Ages and Byzantology; Neo-Latin and Modern Greek studies.
Abstract (in Czech)
Mezinárodní konference, na které prezentovali výsledky své práce studenti doktorského studia. Tato akce navázala na podobná setkání v letech 2005, 2007, 2012, kdy během několikadenních konferencí přednášeli své příspěvky začínající badatelé především ze středoevropských univerzit v rámci těchto sekcí: Antické literatury; Klasické jazyky; Latinský středověk a Byzantologie; Neolatinská studia; Moderní řečtina.
Links
MUNI/A/0860/2013, internal MU codeName: Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (Acronym: Staré jazyky a literatury)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 23/1/2021 07:02