RADOVÁ, Irena. Médeia na prahu novověku – dvě případové studie (Medea on the Threshold of Modern Times – Two Case Studies). Historica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, vol. 34, Supplementum I, p. 305-313. ISSN 1803-9561.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Médeia na prahu novověku – dvě případové studie
Name (in English) Medea on the Threshold of Modern Times – Two Case Studies
Authors RADOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Historica Olomucensia, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 1803-9561.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00078765
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Médeia; Giovanni Boccaccio; De claris mulieribus; Christine de Pizane; Le Livre de la Cité des Dames
Keywords in English Medea; Giovanni Boccaccio; De claris mulieribus; Christine de Pizane; Le Livre de la Cité des Dames
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 21/2/2015 11:07.
Abstract
Článek představuje Médeiu, kolchidskou princeznu, čarodějnici a vražedkyni vlastních dětí, jak je o ní pojednáno ve spisech De claris mulieribus Giovanna Boccaccia a Le Livre de la Cité des Dames od Christine de Pizane.
Abstract (in English)
The article deals with two different period attitudes towards Medea's story in works De claris mulieribus by Giovanni Boccaccio and Le livre de la Cité des Dames by Christine de Pizan.
Links
MUNI/A/0860/2013, internal MU codeName: Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (Acronym: Staré jazyky a literatury)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 23/1/2021 07:12