Informační systém MU
NOVÁK, Martin, Cina FOROUTANNEJAD a Radek MAREK. Asymmetric Bifurcated Halogen Bonds. Physical Chemistry Chemical Physics. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2015, roč. 17, č. 9, s. 6440-6450. ISSN 1463-9076. doi:10.1039/C4CP05532B.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Asymmetric Bifurcated Halogen Bonds
Autoři NOVÁK, Martin (203 Česká republika, domácí), Cina FOROUTANNEJAD (364 Írán, domácí) a Radek MAREK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Physical Chemistry Chemical Physics, Cambridge, Royal Society of Chemistry, 2015, 1463-9076.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10403 Physical chemistry
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW DOI: 10.1039/C4CP05532B
Impakt faktor Impact factor: 4.449
Kód RIV RIV/00216224:14740/15:00080652
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.1039/C4CP05532B
UT WoS 000351435300032
Klíčová slova anglicky halogen bond; bifurcated; electron deformation density; delocalization index; natural bond orbitals
Štítky podil, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D., učo 381. Změněno: 13. 1. 2016 14:24.
Anotace
Halogen bonding (XB) is being extensively explored for its potential use in advanced materials and drug design. Despite a significant progress in describing this interaction by theoretical and experimental methods, the chemical nature remains somewhat elusive and, it seems to vary with selected system. In this work we present a detailed DFT analysis of three-center asymmetric halogen bond (XB) formed between dihalogen molecules and variously 4-substituted 1,2-dimethoxybenzene. The energy decomposition, orbital, and electron density analyses suggest that the contribution of electrostatic stabilization is comparable with that of non-electrostatic factors. Both terms increase parallel with increasing the negative charge of the electron donor molecule in our model systems. Depending on the orientation of the dihalogen molecules, this bifurcated interaction may be classified as ‘sigma-hole – lone pair’ or ‘sigma-hole – pi’ halogen bonds. Arrangement of the XB investigated here deviates significantly from a recent IUPAC definition of XB and, in analogy to the hydrogen bonding, term bifurcated halogen bond (BXB) seems to be appropriate for this type of interaction.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
EE2.3.30.0009, projekt VaVNázev: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
GA14-14654S, projekt VaVNázev: Studium fyzikální podstaty interakcí lone-pair-pi v biomolekulárních systémech. Role interakcí lone-pair-pi při stabilizaci proteinu Engrailed (Akronym: Lone-pair-pi interactions)
Investor: Grantová agentura ČR, Towards the physical basis of lone-pair-pi interactions. Do lone-pair-pi interactions stabilize the structure of the Engrailed homeodomain?
4SGA8546, interní kód MUNázev: Towards the graphene selective receptors: the role of electric field in non-covalent interactions (Akronym: GrapheneReceptor)
Investor: Jihomoravský kraj, Towards the graphene selective receptors: the role of electric field in non-covalent interactions, Granty pro zahraniční vědce
Zobrazeno: 7. 2. 2023 06:58