MILÉŘ, Tomáš. Úvod do problematiky vzdělávání o globální změně klimatu (An introduction to education about global climate change). Brno: PdF MU, 2014. 16 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do problematiky vzdělávání o globální změně klimatu
Name (in English) An introduction to education about global climate change
Authors MILÉŘ, Tomáš.
Edition Brno, 16 pp. 2014.
Publisher PdF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Survey and educational texts
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) globální změna klimatu, klimatická gramotnost, vzdělávání
Keywords in English global climate change, climate literacy, education
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Changed: 27/2/2015 14:53.
Abstract
Text představuje možnosti zavádění tématu globální změny klimatu do výuky na základních školách. Zabývá se konceptem „klimatické gramotnosti“, vzdělávacím obsahem a transformací systému vědy o klimatu do didaktického systému, který by byl realizovatelný v podmínkách českého školství.
Abstract (in English)
The article investigates possible ways of teaching global climate change at upper primary schools (grades 6 to 9). It deals with the concept of "climate literacy" and the transformation of climate science system into the didactic system feasible at the Czech environment.
Links
ROZV/21/2014, interní kód MUName: KARSYSPED - Kariérní systém pedagogů regionálních škol
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 6/10/2022 19:34