MILÉŘ, Tomáš. Zvyšování resilience obyvatel pro případ systémového kolapsu (Enhancing the resilience of the population for a case of a systemic collapse). In Jan Strohmandl. Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva - Sborník příspěvků. 1st ed. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FLKŘ, 2014. p. 243-253. ISBN 978-80-7454-336-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zvyšování resilience obyvatel pro případ systémového kolapsu
Name (in English) Enhancing the resilience of the population for a case of a systemic collapse
Authors MILÉŘ, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Uherské Hradiště, Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva - Sborník příspěvků, p. 243-253, 11 pp. 2014.
Publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FLKŘ
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00078798
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7454-336-4
Keywords (in Czech) Resilience; adaptivní komplexní systém; systémový kolaps; změna klimatu; ropný vrchol; blackout; ochrana obyvatel; vzdělávání.
Keywords in English Resilience; adaptive complex system; system collapse; climate change; peak oil; blackout; population protection; education.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Changed: 18. 3. 2015 13:38.
Abstract
Výzkumná analýza: Společnost se schopna vypořádat se s mimořádnými událostmi lokálního charakteru a krátkodobého působení. Můžeme konstatovat, že v poslední době ve světě výrazně narůstají živelní pohromy, ceny energií, zadluženost, nezaměstnanost, sociální nepokoje, pravicový extrémismus atd. Mimořádná událost velkého rozsahu a souhra dalších faktorů může vést k systémovému kolapsu a chronickému ohrožení obyvatel. Domníváme se, že je třeba na tuto situaci obyvatele systematicky připravovat, přenést na ně odpovědnost za vlastní bezpečnost a usilovat o zvýšení lokální resilience komunit.
Abstract (in English)
Research analysis: The society is able to deal with emergencies of a local impact and short-term duration. We can state that lately in the world number of natural disasters, energy prices, debts, unemployment, social unrests, right-wing extremism, etc. have significantly increased. Large scale events and the interplay of other factors can lead to system collapse and chronic threat to the population. We suggest it is necessary to systematically prepare the population to such events, make people responsible for their own security and increase resilience of local communities.
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 05:27