MILÉŘ, Tomáš. Integrace ochrany obyvatelstva před přírodními katastrofami a adaptace na klimatické změny. In Jan Strohmandl. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. 1. vyd. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FLKŘ, 2014. s. 368-375. ISBN 978-80-7454-412-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Integrace ochrany obyvatelstva před přírodními katastrofami a adaptace na klimatické změny
Název anglicky Integration of natural disaster risk reduction and adaptation to climate change
Autoři MILÉŘ, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Uherské Hradiště, Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II, od s. 368-375, 8 s. 2014.
Nakladatel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FLKŘ
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00078818
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7454-412-5
Klíčová slova česky Ochrana obyvatelstva; živelní pohromy; změna klimatu; udržitelný rozvoj; adaptace; resilience; vzdělávání.
Klíčová slova anglicky Civil protection; natural disasters; climate change; sustainable development; adaptation; resilience; education.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Změněno: 18. 3. 2015 13:38.
Anotace
Výzkumná analýza: Globální změna klimatu s sebou přináší rizika častějších a intenzivnějších živelních pohrom, které si berou lidské oběti a způsobují značné ekonomické škody. Státy připravují a zavádějí opatření k ochraně obyvatelstva před pohromami (DRR) a k adaptaci společnosti na změny klimatu (CCA), které se v mnohém prolínají. Aby státní koncepce byly účinné a efektivní, je třeba problematiku DRR a CCA propojovat a řešit ji komplexně na všech úrovních – včetně oblasti vzdělávání.
Anotace anglicky
Research analysis: Global climate change stands behind the risk of more frequent and intense natural disasters, which take human lives and cause significant economic damage. States prepare and implement measures to protect their citizens against disasters (DRR) and to adapt to climate change (CCA), which are in many ways interconnected. For the national concepts to be functioning and effective, it is necessary to integrate DRR and CCA and to manage the issue comprehensively at all levels – including education.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 06:15