MILÉŘ, Tomáš. Nová učebnice pro 6. – 9. ročník ZŠ s názvem: Jak se zachovat, když... (New textbook for grades 6 to 9 of primary school named: What to do when...). In Metody a postupy ke zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva na řešení krizových situací. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nová učebnice pro 6. – 9. ročník ZŠ s názvem: Jak se zachovat, když...
Name (in English) New textbook for grades 6 to 9 of primary school named: What to do when...
Authors MILÉŘ, Tomáš.
Edition Metody a postupy ke zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva na řešení krizových situací, 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Ochrana obyvatelstva, živelní pohromy, změna klimatu, udržitelný rozvoj, adaptace, resilience, vzdělávání.
Keywords in English Civil protection, natural disasters, climate change, sustainable development, adaptation, resilience, education.
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Changed: 5. 3. 2015 09:09.
Abstract
Globální změna klimatu s sebou přináší rizika častějších a intenzivnějších živelních pohrom, které si berou lidské oběti a způsobují značné ekonomické škody. Státy připravují a zavádějí opatření k ochraně obyvatelstva před pohromami (DRR) a k adaptaci společnosti na změny klimatu (CCA), které se v mnohém prolínají. Aby státní koncepce byly účinné a efektivní, je třeba problematiku DRR a CCA propojovat a řešit ji komplexně na všech úrovních – včetně oblasti vzdělávání.
Abstract (in English)
Global climate change stands behind the risk of more frequent and intense natural disasters, which take human lives and cause significant economic damage. States prepare and implement measures to protect their citizens against disasters (DRR) and to adapt to climate change (CCA), which are in many ways interconnected. For the national concepts to be functioning and effective, it is necessary to integrate DRR and CCA and to manage the issue comprehensively at all levels – including education.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:21