TŮMA, František. Dialogism and classroom interaction in English language teaching: A review of Czech research. Pedagogická orientace. Brno: Konvoj, 2014, vol. 24, No 6, p. 878-902. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-6-878.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dialogism and classroom interaction in English language teaching: A review of Czech research.
Name in Czech Dialogismus a interakce ve výuce anglického jazyka: Přehled českého výzkumu
Authors TŮMA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pedagogická orientace, Brno, Konvoj, 2014, 1211-4669.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00078823
Organization unit Faculty of Education
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-6-878
Keywords (in Czech) interakce ve třídě; dialogismus; výuka anglického jazyka; přehledová studie
Keywords in English classroom interaction; dialogism; English language teaching; review of research
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D., učo 119281. Changed: 19. 3. 2015 16:16.
Abstract
The aim of the present study is to review Czech research on classroom interaction in English language teaching. We understand classroom interaction as mutual influencing among a teacher and learners while teaching and learning. We view classroom interaction from the perspective of dialogism, which we use as a theoretical and epistemological framework assuming interaction as a unit of analysis. This review analyzes 9 empirical studies published as journal articles, books, book chapters or Ph.D. dissertations in the years 2006–2014. These studies were critically analyzed in the light of dialogism. Important findings include the fact that a number of studies dealt with teacher talk, mainly teacher questions and the use of the target language and the mother tongue. We compare the areas with the situation abroad as reflected in selected reviews of international research, and outline gaps in Czech research. As regards research methodology (and also theoretical background), a number of studies did not take context into consideration when analyzing classroom. Furthermore, it seems that the activity of individuals (teachers, learners) was the unit of analysis in the majority of studies rather than the interaction itself. These findings seem to suggest that dialogism was not employed in the empirical research to a greater extent.
Abstract (in Czech)
Cílem předkládané studie je podat přehled o českém výzkumu interakce ve výuce angličtiny. Interakci chápeme jako vzájemné ovlivňování mezi učitelem a žáky během výuky. Na interakci ve třídě nahlížíme pohledem dialogismu, který chápeme jako teoretický a epistemologický rámec předpokládající interakci jako jednotku analýzy. V přehledové studii analyzujeme 9 empirických studií uveřejněných v letech 2006–2014 jako články v časopise, knihy, kapitoly v knize nebo disertační práce. Tyto studie byly kriticky analyzovány z pohledu dialogismu. Významným zjištěním je například skutečnost, že řada studií se zabývala jazykem učitele (teacher talk), především otázkami učitele a používáním cílového a mateřského jazyka. Tyto a další oblasti výzkumu porovnáváme s odrazem zahraniční situace ve vybraných přehledech výzkumu a poukazujeme na mezery v tuzemském výzkumu. Co se týče metodologie výzkumu (a s ní souvisejících teoretických východisek), řada studií při analýze interakce ve třídě abstrahovala od kontextu. Činnost jednotlivců (učitele, žáků) tvořila v řadě studií analytickou jednotku spíše než samotná interakce. Tato zjištění naznačují, že v empirickém výzkumu nebyl dialogismus příliš uplatněn.
Links
EE2.3.30.0009, research and development projectName: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Tuma_2014_Dialogism-review.pdf   File version Tůma, F. 11. 2. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1219200/Tuma_2014_Dialogism-review.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1219200/Tuma_2014_Dialogism-review.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1219200/Tuma_2014_Dialogism-review.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1219200/Tuma_2014_Dialogism-review.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 11. 2. 2015 16:39, doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. František Tůma, Ph.D., učo 119281
Attributes
 

Tuma_2014_Dialogism-review.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1219200/Tuma_2014_Dialogism-review.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1219200/Tuma_2014_Dialogism-review.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
235,8 KB
Hash md5
61045f3a4ef59085a9285bcc832e4b8f
Uploaded/Created
Wed 11. 2. 2015 16:39

Tuma_2014_Dialogism-review.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1219200/Tuma_2014_Dialogism-review.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1219200/Tuma_2014_Dialogism-review.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
65 KB
Hash md5
1a4b5365a4d83cbf66007cb7132e1ffd
Uploaded/Created
Wed 11. 2. 2015 16:41
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 5. 2022 06:25