MILÉŘ, Tomáš. Fyziologicky ekvivalentní teplota (Physiological Equivalent Temperature). In Veletrh nápadů učitelů fyziky 19. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fyziologicky ekvivalentní teplota
Name (in English) Physiological Equivalent Temperature
Authors MILÉŘ, Tomáš.
Edition Veletrh nápadů učitelů fyziky 19, 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Fyziologicky ekvivalentní teplota, fyzika, mikroklima, vzdělávání.
Keywords in English Physiological Equivalent Temperature, physics, microclimate, education.
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Changed: 30. 1. 2015 15:24.
Abstract
Teplota není zdaleka jediná veličina, která ovlivňuje subjektivní tepelnou pohodu člověka v daném prostředí. Příspěvek pojednává o indexech "pocitová teplota", "index horka" a "fyziologicky ekvivalentní teplota (PET)", které lépe vystihují vliv mikroklimatických podmínek na lidský organismus. Dále představujeme software RayMan vyvinutý na univerzitě ve Freiburgu, který umí index PET spočítat a lze jej využít k výuce tohoto tématu na rozhraní fyziky a biologie.
Abstract (in English)
Temperature is not the only variable that affects subjective human perception of thermal comfort in the environment. The paper compares indexes "wind chill", "heat index" and "physiologically equivalent temperature (PET)" which are used to describe the influence of microclimatic conditions on the human body. We also present software "Rayman" developed at the University of Freiburg, which calculates the PET index and can be used for teaching this topic on the edge of physics and biology.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0182, interní kód MUName: Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 8. 8. 2022 15:44