BAKEŠOVÁ, Václava. Francie z Čech očima Suzanne Renaudové. In Michal Sýkora. Pohled odjinud. Sborník z mezinárodní konference konané na Univerzitě Palackého v Olomouci 20.-22. června 2014. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. s. 163-178. ISBN 978-80-244-4400-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Francie z Čech očima Suzanne Renaudové
Název česky Francie z Čech očima Suzanne Renaudové
Název anglicky View of France from the Bohemia by Suzanne Renaud
Autoři BAKEŠOVÁ, Václava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Olomouc, Pohled odjinud. Sborník z mezinárodní konference konané na Univerzitě Palackého v Olomouci 20.-22. června 2014, od s. 163-178, 16 s. 2014.
Nakladatel Univerzita Palackého
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00078849
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-244-4400-0
Klíčová slova česky Suzanne Renaudová; Francie z Čech; mnichovská dohoda očima Francouzky žijící v Čechách
Klíčová slova anglicky Suzanne Renaud; France from the Bohemia; Munich Agreement by French poetess from the Bohemia
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D., učo 772. Změněno: 10. 3. 2015 22:40.
Anotace
Tato studie pojednává o Suzanne Renaudové, která se provdala za českého básníka, grafika a překladatele Bohuslava Reynka a odešla s ním do Čech. Oba očekávali, že ideály, jež je pojily na dálku díky jejich korespondenci, budou fungovat jako pouto i zblízka, ovšem prostředí, z nichž oba pocházeli, byla tak odlišná, že k idylickému soužití ani dojít nemohlo. Básně jsou naplněny bolestí, steskem i nepochopením, ale také hloubkou křesťanské víry a naděje, která otevírá transcendentální prostor, jenž proměňuje pohled na oba její domovy. V našem příspěvku budeme zkoumat, jakým způsobem se v básnířčině díle vyvíjel její vztah k hostitelské zemi, jak vzpomíná na rodný kraj a jak její život, dílo i pohled na Francii ovlivnil podpis mnichovské dohody.
Anotace anglicky
This study deals with Suzanne Renaud who married the Czech poet, translator and painter Bohuslav Reynek, and she moved with him to Bohemia. They both expected that the ideals of their mutual correspondence would act as a bond also in their shared everyday life, but they had come from such different environments that idyllic coexistence proved to be impossible. Her poems are full of pain, sadness and lack of understanding, but also of profound Christian faith and hope, which opened a transcendental space transforming her view of both homes. This paper examines her view of the host country, her memories of her native country, and the impact of the Munich Agreement on her life, work and view of France.
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2022 03:53