Informační systém MU
BAKEŠOVÁ, Václava. Francie z Čech očima Suzanne Renaudové (View of France from the Bohemia by Suzanne Renaud). In Michal Sýkora. Pohled odjinud. Sborník z mezinárodní konference konané na Univerzitě Palackého v Olomouci 20.-22. června 2014. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. p. 163-178. ISBN 978-80-244-4400-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Francie z Čech očima Suzanne Renaudové
Name in Czech Francie z Čech očima Suzanne Renaudové
Name (in English) View of France from the Bohemia by Suzanne Renaud
Authors BAKEŠOVÁ, Václava (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Olomouc, Pohled odjinud. Sborník z mezinárodní konference konané na Univerzitě Palackého v Olomouci 20.-22. června 2014, p. 163-178, 16 pp. 2014.
Publisher Univerzita Palackého
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00078849
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-244-4400-0
Keywords (in Czech) Suzanne Renaudová; Francie z Čech; mnichovská dohoda očima Francouzky žijící v Čechách
Keywords in English Suzanne Renaud; France from the Bohemia; Munich Agreement by French poetess from the Bohemia
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D., učo 772. Changed: 10. 3. 2015 22:40.
Abstract
Tato studie pojednává o Suzanne Renaudové, která se provdala za českého básníka, grafika a překladatele Bohuslava Reynka a odešla s ním do Čech. Oba očekávali, že ideály, jež je pojily na dálku díky jejich korespondenci, budou fungovat jako pouto i zblízka, ovšem prostředí, z nichž oba pocházeli, byla tak odlišná, že k idylickému soužití ani dojít nemohlo. Básně jsou naplněny bolestí, steskem i nepochopením, ale také hloubkou křesťanské víry a naděje, která otevírá transcendentální prostor, jenž proměňuje pohled na oba její domovy. V našem příspěvku budeme zkoumat, jakým způsobem se v básnířčině díle vyvíjel její vztah k hostitelské zemi, jak vzpomíná na rodný kraj a jak její život, dílo i pohled na Francii ovlivnil podpis mnichovské dohody.
Abstract (in English)
This study deals with Suzanne Renaud who married the Czech poet, translator and painter Bohuslav Reynek, and she moved with him to Bohemia. They both expected that the ideals of their mutual correspondence would act as a bond also in their shared everyday life, but they had come from such different environments that idyllic coexistence proved to be impossible. Her poems are full of pain, sadness and lack of understanding, but also of profound Christian faith and hope, which opened a transcendental space transforming her view of both homes. This paper examines her view of the host country, her memories of her native country, and the impact of the Munich Agreement on her life, work and view of France.
Displayed: 1. 10. 2022 04:49