VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Vzdělávání, výuka fyziky a moderní technologie. In Kubínová, Štěpánka, Šlégr, Jan. Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové: KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 65-69.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vzdělávání, výuka fyziky a moderní technologie
Název česky Vzdělávání, výuka fyziky a moderní technologie
Název anglicky Education, physics and modern technology
Autoři VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK.
Vydání 1. vyd. Hradec Králové, Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice, od s. 65-69, 5 s. 2015.
Nakladatel KF PřF Univerzita Hradec Králové
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky digitální učební materiál; fyzika; učitel
Klíčová slova anglicky digital teaching materials; physics; teacher
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 16. 3. 2016 14:50.
Anotace
V současném, digitálním světě, jsou informační a komunikační technologie (ICT)výrazně začleňovány do každodenního života běžného člověka a intenzivně ho ovlivňují. Společnost tak od školy žádá, aby žákům nabízela takové prostředí, které je bude všestranně rozvíjet a motivovat k dalšímu vzdělávání. Učitelé, bez rozdílu věku, na tuto situaci musí reagovat. V duchu dnešního trendu se stále nápadněji zavádí ICT do vzdělávacího procesu, kdy jsou používány stále modernější didaktické prostředky usilující o větší interaktivitu vzdělávání žáků na základních školách, studentů na středních školách a gymnáziích.
Anotace anglicky
In the current, the digital world, information and communication technology (ICT) strongly integrated into the daily life of the ordinary man and intensely hoovlivňují. The company Takoda school asks pupils nabízelatakovéprostředí that jebude diversify and motivate them for further education. Teachers, regardless of age, this situation must reagovat.Vduchu today's trend subsequently became strikingly introduces ICTdo educational process, which are used increasingly modern didactic prostředkyusilující greater interactivity education of elementary school pupils, students nastředních and secondary schools.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 06:40