KREJČÍ, Jan and Jan VÁLEK. Vzdělávání s využitím mobilních technologií (Education using mobile technology). In Kubínová, Štěpánka, Šlégr, Jan. Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové: KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2015. p. 25-29.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzdělávání s využitím mobilních technologií
Name in Czech Vzdělávání s využitím mobilních technologií
Name (in English) Education using mobile technology
Authors KREJČÍ, Jan and Jan VÁLEK.
Edition 1. vyd. Hradec Králové, Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice, p. 25-29, 5 pp. 2015.
Publisher KF PřF Univerzita Hradec Králové
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) fyzika; mobilní aplikace; tablet; digitální učební materiál
Keywords in English physics; mobile applications; tablets; digital learning material
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 25. 2. 2016 21:18.
Abstract
Příspěvek se zabývá využitím tabletů a chytrých telefonů ve výuce fyziky. Přináší přehled o současném stavu mobilních aplikací a studijních opor pro podporu výuky fyziky. Výzkumná část diskutuje aktuální stav využití tabletů ve školách a také připravenost učitelů na jejich zařazení do výuky. Součástí příspěvku je představení vybraných mobilních aplikací pro podporu výuky fyziky.
Abstract (in English)
The paper deals with the use of tablets and smartphones in teaching physics. Provides an overview of the current state of mobile applications and study materials to support teaching physics. The research section discusses the current status of the use of tablets in schools and teaching awareness of their inclusion in education. The paper also show selected mobile applications to support teaching physics.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:37