MADECKI, Roman. Hry s žánry řeči v díle Wisławy Szymborské (Speech Genres Games in Wisława Szymborska´s Poetry). In Baron, Roman; Madecki, Roman a kolektiv. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. p. 76-88. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monographia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hry s žánry řeči v díle Wisławy Szymborské
Name (in English) Speech Genres Games in Wisława Szymborska´s Poetry
Authors MADECKI, Roman (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo), p. 76-88, 13 pp. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monographia, Volumen 56, 2014.
Publisher Historický ústav AV ČR
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00078880
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7286-245-0
Keywords (in Czech) Wisława Szymborska; poezie; žánry řeči
Keywords in English Wisława Szymborska; poetry; speech genres
Tags RIV - zkontrolováno, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 20. 2. 2015 23:00.
Abstract
Wisława Szymborska disponuje vysokou kompetencí v oblasti používání jednotlivých žánrů řeči, individuálně je přetváří či vzájemně kombinuje jejich prvky. Důkazem jsou provedené rozbory různých básní.
Abstract (in English)
Wisława Szymborska disposes of a high competence at the sphere of using the individual speech genres, she reshapes them in an individual manner or she combines their elements mutually. As a evidence there can be mentioned the analysis of various poems.
PrintDisplayed: 8. 8. 2022 16:04