WUDARSKI, Arkadiusz and Eva DOBROVOLNÁ. Vybrané otázky formální publicity katastru nemovitostí v ČR a pozemkové knihy v Polsku s ohledem na rekodifikaci českého soukromého práva (Selected questions of formal publicity of land registry in the Czech Republic and Poland with regard to the recodification of Czech private law). Rekodifikace a praxe. Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, vol. 3, No 1, p. 14-20. ISSN 1805-6822.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybrané otázky formální publicity katastru nemovitostí v ČR a pozemkové knihy v Polsku s ohledem na rekodifikaci českého soukromého práva
Name in Czech Vybrané otázky formální publicity katastru nemovitostí v ČR a pozemkové knihy v Polsku s ohledem na rekodifikaci českého soukromého práva
Name (in English) Selected questions of formal publicity of land registry in the Czech Republic and Poland with regard to the recodification of Czech private law
Authors WUDARSKI, Arkadiusz (616 Poland) and Eva DOBROVOLNÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. 2015, 1805-6822.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00082327
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) katastr nemovitostí; rekodifikace soukromého práva; formální publicita
Keywords in English land registry; recodification of the czech private law; formal publicity
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 23. 7. 2020 14:06.
Abstract
Tento článek se zabývá vybranými otázkami formální publicity katastru nemovitostí v ČR a pozemkové knihy v Polsku s ohledem na rekodifikaci českého soukromého práva.
Abstract (in English)
The paper deals with the selected questions of formal publicity of land registry in the Czech Republic and Poland with regard to the recodification of Czech private law.
PrintDisplayed: 27. 3. 2023 20:07