MAREŠ, Jan. Subjektivní koncepce některých psychometrických charakteristik dotazníků a testů u studentů PedF MU. In PhD Existence V "Cogito ergo experior". 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Subjektivní koncepce některých psychometrických charakteristik dotazníků a testů u studentů PedF MU
Název anglicky The subjective concepts of some psychometric characteristics of questionnaires and tests among students of teaching at Faculty of Education MU
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání PhD Existence V "Cogito ergo experior" 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00082343
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky studenti učitelství; pedagogicko-psychologická diagnostika; psychometrika; subjektivní koncepce
Klíčová slova anglicky students of teaching; educational assessment; psychometrics; subjective concepts
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 5. 4. 2016 09:42.
Anotace
Příspěvek představuje výsledky ankety mezi studenty různých učitelských oborů Pedagogické fakulty MU v NMgr. studiu (N=260). Anketa se zaměřila na chápání vybraných psychometrických charakteristik diagnostických nástrojů používaných v pedagogické praxi. V příspěvku jsou - krom vlastních výsledků ankety - diskutovány i možné důsledky nejčastějších mylných představ o vlastnostech a způsobu použití diagnostických nástrojů i možnosti cílené intervence.
Anotace anglicky
The paper presents the results of a survey among students of different teaching disciplines in the Faculty of Education of Masaryk Un. (MA study, N = 260). Poll focused on the understanding of selected psychometric characteristics of the diagnostic tools used in educational practice. The paper - in addition to the poll results - also discussed the possible consequences of the most common misconceptions about the nature and use of diagnostic tools and possibilities of targeted interventions.
VytisknoutZobrazeno: 14. 8. 2022 00:29