PROVAZNÍK, Jan a Jiří SLOVÁČEK. K některým otázkám promlčení smluvní pokuty a úroku z prodlení podle staré a nové úpravy. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2013, roč. 21, č. 20, s. 687-692. ISSN 1210-6410.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K některým otázkám promlčení smluvní pokuty a úroku z prodlení podle staré a nové úpravy
Název česky K některým otázkám promlčení smluvní pokuty a úroku z prodlení podle staré a nové úpravy
Název anglicky On Some Questions of Limitation Period of Liquidated Damagas and Interest on Late Payment Under the Old and New Regulation
Autoři PROVAZNÍK, Jan (203 Česká republika, domácí) a Jiří SLOVÁČEK (203 Česká republika).
Vydání Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck, 2013, 1210-6410.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/13:00082346
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky smluvní pokuta; úrok z prodlení; promlčení; nový občanský zákoník
Klíčová slova anglicky liquidated damages; interest on late payment; limitation period; new civil code
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 1. 4. 2016 09:16.
Anotace
Článek se zabývá vybranými otázkami smluvní pokuty a úroku z prodlení a jejich systematického zařazení a teoretického vymezení z hlediska možnosti jejich promlčení. Pozornost je rovněž věnována možným změnám, které v této oblasti přináší přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Anotace anglicky
The paper covers selected questions of liquidated damages and of interest on late payment and their systematical classification and theoretical demarcation regarding the limitation period. The paper is also focused on potential changes, that will be brought to this topic by the adoption of the statut n. 89/2012 Coll., civil code.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:42