Informační systém MU
HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Subjective determinants of the development of foreign language teacher expertise. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 6, s. 857-877. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-6-857.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Subjective determinants of the development of foreign language teacher expertise
Název česky Subjektivní determinanty expertnosti učitelů cizího jazyka
Autoři HANUŠOVÁ, Světlana (203 Česká republika, garant, domácí), Michaela PÍŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), Klára KOSTKOVÁ (203 Česká republika), Věra JANÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Petr NAJVAR (203 Česká republika, domácí).
Vydání Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost o.s. 2014, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00074390
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-6-857
Klíčová slova česky profesní rozvoj; učitel cizího jazyka; narativní interview; expertnost učitele; subjektivní determinanty
Klíčová slova anglicky Professional development; foreign language teacher; narrative interview; teacher expertise; subjective determinants
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 3. 4. 2015 09:00.
Anotace
The paper presents partial results of a research project dealing with the nature of expertise of foreign language teachers. Whereas the first two phases of the project focused on expert teacher’s performance, knowledge base and insight from a synchronous perspective, the third phase of the research was diachronically oriented and was aimed at identifying both subjective and objective determinants of the development of teacher expertise. In the current paper we present the results concerning subjective determinants of their professional development. The data were collected in narrative interviews with 8 teachers of English or German at Czech lower secondary schools. The following categories were induced through open coding of verbal protocols: the teacher’s self-knowledge, their intrinsic motivation, value system, job satisfaction, openness to change and coping with the demands of the profession. The results contribute to understanding of the processes of developing and maintaining expertise and to understanding of the needs of teachers and the development of the supporting processes of their professional development.
Anotace česky
Článek přináší parciální výsledky výzkumného projektu, který se zabýval charakterem expertnosti učitelů cizího jazyka. Zatímco první dvě fáze projektu se zaměřovaly na expertní výkon učitele, poznatkovou bázi a vhled ze synchronní perspektivy, třetí fáze výzkumu byla orientovaná diachronně a jejím cílem byla identifikace subjektivních i objektivních determinant rozvoje expertnosti učitele. V textu představujeme výsledky vztahující se k subjektivním determinantám profesního rozvoje. Data jsme získali prostřednictvím narativních rozhovorů s osmi učiteli anglického a německého jazyka na nižším sekundárním stupni škol v České republice. Procesem otevřeného kódování jsme indukovali následující kategorie: učitelovo sebepoznání, vnitřní motivaci, hodnotový systém, pracovní spokojenost, otevřenost ke změně a zvládání náročnosti profese. Výsledky přispívají k porozumění procesu rozvoje a udržování expertnosti a též k porozumění potřebám učitelů a rozvoji podpůrných procesů jejich profesního rozvoje.
Návaznosti
GAP407/11/0234, projekt VaVNázev: Učitel - expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Zobrazeno: 23. 1. 2020 02:53