HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ and Petr NAJVAR. Subjective determinants of the development of foreign language teacher expertise (Subjective determinants of the development of foreign language teacher expertise.). Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2014, vol. 24, No 6, p. 857-877. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-6-857.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Subjective determinants of the development of foreign language teacher expertise
Name in Czech Subjektivní determinanty expertnosti učitelů cizího jazyka
Authors HANUŠOVÁ, Světlana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Michaela PÍŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Klára KOSTKOVÁ (203 Czech Republic), Věra JANÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr NAJVAR (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost o.s. 2014, 1211-4669.
Other information
Original language English
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00074390
Organization unit Faculty of Education
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-6-857
Keywords (in Czech) profesní rozvoj; učitel cizího jazyka; narativní interview; expertnost učitele; subjektivní determinanty
Keywords in English Professional development; foreign language teacher; narrative interview; teacher expertise; subjective determinants
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 3/4/2015 09:00.
Abstract
The paper presents partial results of a research project dealing with the nature of expertise of foreign language teachers. Whereas the first two phases of the project focused on expert teacher’s performance, knowledge base and insight from a synchronous perspective, the third phase of the research was diachronically oriented and was aimed at identifying both subjective and objective determinants of the development of teacher expertise. In the current paper we present the results concerning subjective determinants of their professional development. The data were collected in narrative interviews with 8 teachers of English or German at Czech lower secondary schools. The following categories were induced through open coding of verbal protocols: the teacher’s self-knowledge, their intrinsic motivation, value system, job satisfaction, openness to change and coping with the demands of the profession. The results contribute to understanding of the processes of developing and maintaining expertise and to understanding of the needs of teachers and the development of the supporting processes of their professional development.
Abstract (in Czech)
Článek přináší parciální výsledky výzkumného projektu, který se zabýval charakterem expertnosti učitelů cizího jazyka. Zatímco první dvě fáze projektu se zaměřovaly na expertní výkon učitele, poznatkovou bázi a vhled ze synchronní perspektivy, třetí fáze výzkumu byla orientovaná diachronně a jejím cílem byla identifikace subjektivních i objektivních determinant rozvoje expertnosti učitele. V textu představujeme výsledky vztahující se k subjektivním determinantám profesního rozvoje. Data jsme získali prostřednictvím narativních rozhovorů s osmi učiteli anglického a německého jazyka na nižším sekundárním stupni škol v České republice. Procesem otevřeného kódování jsme indukovali následující kategorie: učitelovo sebepoznání, vnitřní motivaci, hodnotový systém, pracovní spokojenost, otevřenost ke změně a zvládání náročnosti profese. Výsledky přispívají k porozumění procesu rozvoje a udržování expertnosti a též k porozumění potřebám učitelů a rozvoji podpůrných procesů jejich profesního rozvoje.
Links
GAP407/11/0234, research and development projectName: Učitel - expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 19/1/2020 11:15