POKORNÁ, Jarmila, Eva TOMÁŠKOVÁ, Alena KERLINOVÁ, Jan LASÁK, Milan PEKÁREK, Jaromír KOŽIAK, Alena POKORNÁ, Tomáš DVOŘÁK a Josef HOLEJŠOVSKÝ. Obchodní společnosti a družstva. první. Praha: C. H. Beck Praha, 2014. 448 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-475-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Obchodní společnosti a družstva
Název anglicky Business Companies and Cooperatives
Autoři POKORNÁ, Jarmila, Eva TOMÁŠKOVÁ, Alena KERLINOVÁ, Jan LASÁK, Milan PEKÁREK, Jaromír KOŽIAK, Alena POKORNÁ, Tomáš DVOŘÁK a Josef HOLEJŠOVSKÝ.
Vydání první. Praha, 448 s. Academia iuris, 2014.
Nakladatel C. H. Beck Praha
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7400-475-9
Klíčová slova česky Obchodní korporace - založení a vznik; financování; právní postavení společníků; vnitřní organizace; zrušení a zánik; koncernové právo; veřejná obchodní společnost; komanditní společnost; společnost s ručením omezeným; akciová společnost; družstvo; evropské formy společností
Klíčová slova anglicky Business companies - founding and establishment; financing; legal status of associates; internal organization; abolition and extinction; concerns; partnership; limited partnership; limited liability company; joint-stock company; cooperation
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 31. 3. 2015 11:58.
Anotace
Učebnice podává ucelený výklad o právní úpravě obchodních korporací. Vymezuje pojem korporace, popisuje obecnou úpravu společnou všem korporacím a zabývá se jednotlivými korporacemi včetně evropských nadnárodních forem.
Anotace anglicky
The textbook gives a coherent lecture of legal regulation of business corporations. It defines concept of corporation, describes general provisions of corporations and deals with individual forms of corporation including the european supranational forms.
VytisknoutZobrazeno: 4. 2. 2023 10:43