POKORNÁ, Jarmila, Eva TOMÁŠKOVÁ, Alena KERLINOVÁ, Jan LASÁK, Milan PEKÁREK, Jaromír KOŽIAK, Alena POKORNÁ, Tomáš DVOŘÁK and Josef HOLEJŠOVSKÝ. Obchodní společnosti a družstva (Business Companies and Cooperatives). první. Praha: C. H. Beck Praha, 2014. 448 pp. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-475-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obchodní společnosti a družstva
Name (in English) Business Companies and Cooperatives
Authors POKORNÁ, Jarmila, Eva TOMÁŠKOVÁ, Alena KERLINOVÁ, Jan LASÁK, Milan PEKÁREK, Jaromír KOŽIAK, Alena POKORNÁ, Tomáš DVOŘÁK and Josef HOLEJŠOVSKÝ.
Edition první. Praha, 448 pp. Academia iuris, 2014.
Publisher C. H. Beck Praha
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7400-475-9
Keywords (in Czech) Obchodní korporace - založení a vznik; financování; právní postavení společníků; vnitřní organizace; zrušení a zánik; koncernové právo; veřejná obchodní společnost; komanditní společnost; společnost s ručením omezeným; akciová společnost; družstvo; evropské formy společností
Keywords in English Business companies - founding and establishment; financing; legal status of associates; internal organization; abolition and extinction; concerns; partnership; limited partnership; limited liability company; joint-stock company; cooperation
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 31/3/2015 11:58.
Abstract
Učebnice podává ucelený výklad o právní úpravě obchodních korporací. Vymezuje pojem korporace, popisuje obecnou úpravu společnou všem korporacím a zabývá se jednotlivými korporacemi včetně evropských nadnárodních forem.
Abstract (in English)
The textbook gives a coherent lecture of legal regulation of business corporations. It defines concept of corporation, describes general provisions of corporations and deals with individual forms of corporation including the european supranational forms.
PrintDisplayed: 8/2/2023 02:14