BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Eva VEČERKOVÁ, Josef ŠILHÁN, Jaromír KOŽIAK and Radek RUBAN. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. (Business Law. General Part. Competition Law.). první. Praha: C. H. Beck Praha, 2014. 410 pp. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-547-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo.
Name (in English) Business Law. General Part. Competition Law.
Authors BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Eva VEČERKOVÁ, Josef ŠILHÁN, Jaromír KOŽIAK and Radek RUBAN.
Edition první. Praha, 410 pp. Academia iuris, 2014.
Publisher C. H. Beck Praha
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7400-547-3
Keywords (in Czech) Obchodní právo; prameny obchodního práva; podnikatel; obchodní firma; obchodní rejstřík; účetnictví; insolvence a podnikání; nekalá soutěž; ochrana soutěže
Keywords in English Business law; sources of business law; entrepreneur; business name; business register; accountancy; insolvency and business; unfair competition; protection of competition
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 31/3/2015 11:58.
Abstract
Učebnice se zabývá obchodním právem, jeho ekonomickou podstatou a prameny, definuje pojem podnikatele, zabývá se obchodní firmou, obchodním rejstříkem, účetnictvím i insolvencí při podnikání. Závěrečné kapitoly jsou věnovány nekalé soutěži a ochraně hospodářské soutěže.
Abstract (in English)
The textbook deals with the business law, its economic basis and sources, defines concept of entrepreneur, deals with business name, business register, accountancy and insolvency connected with business. Closing chapters are concentrated on unfair competition and protection of competition.
PrintDisplayed: 20/10/2021 23:13