CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Jaroslav BRICHTA, Petr PAVLÍK, Ivo ŘÍHA and Petr NĚMEC. Cerebrovaskulární komplikace v časném období po kardiochirurgických výkonech (Early cerebrovascular complications after cardiovascular surgeries). Neurologie pro praxi. Olomouc: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 2014, vol. 15, No 6, p. 324-328. ISSN 1213-1814.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cerebrovaskulární komplikace v časném období po kardiochirurgických výkonech
Name (in English) Early cerebrovascular complications after cardiovascular surgeries
Authors CHRASTINA, Jan (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk NOVÁK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jaroslav BRICHTA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr PAVLÍK (203 Czech Republic), Ivo ŘÍHA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr NĚMEC (203 Czech Republic).
Edition Neurologie pro praxi, Olomouc, SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 2014, 1213-1814.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14740/14:00078992
Organization unit Central European Institute of Technology
Keywords (in Czech) intracerebrální hematom; mozková ischemie; kardiochirurgická operace
Keywords in English intracerebral haematoma; brain ischaemia; heart surgery
Tags EL OK, kontrola MP, MP, podil, rivok, WOS
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Martina Prášilová, učo 342282. Changed: 17. 3. 2015 09:26.
Abstract
Intracerebrální hematom a mozková ischemie jsou vzácnými, ale velmi závažnými komplikacemi u nemocných časně po kardiochirur - gickém výkonu. Výskyt těchto komplikací je podmíněn řadou faktorů závisejících na celkovém stavu operovaného a na typu kardiochi - rurgického výkonu. Při rozvaze o operační indikaci je nutné zvážit nejen obecná kritéria pro indikaci neurochirurgického operačního výkonu u nemocných s intracerebrálním krvácením a expanzivně se chovající mozkovou ischemií, ale zohlednit i celkový stav nemocného po kardiochirurgické operaci s možnou oběhovou nestabilitou, antikoagulační medikací nebo nutností podpory vitálních funkcí.
Abstract (in English)
Intracerebral haematoma and brain ischaemia are exceptional, but very serious complications occuring in patients after heart surgeries. The incidence of such complication is determined by many factors depending on the general condition of the patient and the type of heart surgery. When discussing surgical indication not only the general neurosurgical indication criteria valid for patients with intrace - rebral haematoma or expansive brain ischaemia, but the general condition of the patient after heart surgery with potential circulatory instability, anticoagulation treatment and the need for vital function support.
Links
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
PrintDisplayed: 28. 11. 2022 17:12