Zápisky z cest 1. Jižní Balkán. Foletti, Ivan - Frantová, Zuzana - Kučerová, Monika (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 63 s. ISBN 978-80-210-6853-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zápisky z cest 1. Jižní Balkán
Název anglicky Notes from a journey 1: South Balkans
Autoři
Foletti, Ivan - Frantová, Zuzana - Kučerová, Monika (eds.).
Vydání 1. vyd. Brno, 63 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-6853-7
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 9. 2. 2015 14:46.
Anotace
Knížka je výsledkem cesty studentů Centra raně středověkých studií Semináře dějin umění MU za středověkými památkami Makedonie a Řecka. V žádném případě nemá ambice být kompletní či inovativní publikací o malířských a mozaikových dekoracích chrámů v jižní části Balkánského poloostrova; od samého počátku byla koncipována jako cahier de voyage, praktický nástroj sloužící k zapamatování nejdůležitějších navštívených památníků především pro studenty, kteří se exkurze zúčastnili. Vzhledem k tomu, že v českém prostředí je na toto téma velmi málo dostupné literatury, rozhodli jsme se nabídnout toto opusculum také širšímu publiku se zájmem o středověké umění. Přáli bychom si, aby vášniví a zvídaví zájemci mohli s námi – reálně či pouze v představách – znovu podniknout naši cestu.
Anotace anglicky
The presented book is the result of a study tour of students of the Centre of Early Medieval Studies, Department of the History of Art, Masaryk University to medieval monuments of Macedonia and Greece. I any case the book is neither complete nor innovative study on painting and mosaic temple decorations in the southern part of the Balkan Peninsula; from the very beginning it was meant to be a cahier de voyage, a practical tool to remember the most important monuments visited especially for students who participated in the excursion. However given that in the Czech Republic the literature dealing with this topic is rather limited we decided to offer this opusculum to a wider audience interested in medieval art. We hope that passionate and curious visitors can once again take the journey with us – be it real or imaginative.
VytisknoutZobrazeno: 17. 1. 2020 21:14