POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ and Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl (Nursing skills - based on evidence. Vol. II). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 pp. ISBN 978-80-210-7415-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl
Name (in English) Nursing skills - based on evidence. Vol. II
Authors POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ and Nikola SIKOROVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 171 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-7415-6
Keywords (in Czech) ošetřovatelství;postupy;intervence;důkazy
Keywords in English nursing;skills+interventions;evidence
Tags Munipress
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 9/2/2015 16:35.
Abstract
Skriputm poskytuje informace o postupech ošetřovatelské péče v oblasti podávání léků všech forem, chirurgickém ošetřovatelství, včetně drenážních systémů a malých chirurgických výkonů.
Abstract (in English)
The textbook sumarises informations concerning nursing skills and interventions: administering medication and drugs, surgical nursing within drainage systems and small surgical interventions.
PrintDisplayed: 29/1/2022 02:13