EN

Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, ...

KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Lenka HRICOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Ivo ŠLAPÁK. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7487-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti.
Název anglicky Inclusion of Pupils with Disordered Communication Ability and with Hearing Impairment. Psychological, Medical and Special Educational Context
Autoři KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Lenka HRICOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Ivo ŠLAPÁK.
Vydání 1. vyd. Brno, 156 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7487-3
Klíčová slova česky inkluzivní vzdělávání; narušená komunikační schopnost; sluchové postižení; kochleární implantát; logopedická intervence; tělesné postižení
Klíčová slova anglicky inklusive education; communication disorders; hearing impairment; cochlear implant; speech therapy; physical disability
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 9. 2. 2015 16:43.
Anotace
Odborná publikace Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálně pedagogické souvislosti je jedním z dílčích výstupů v rámci řešení mezioborového výzkumného projektu Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace, který v letech 2013 – 2015 řeší kolektiv akademických pracovníků Masarykovy univerzity pod vedením prof. PhDr. Marie Vítkové, Ph.D. V prezentované publikaci byla autory zvolena ke zkoumání cílová skupina žáků s narušením komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením, inkluze je pojata v psychologických, medicínských a speciálněpedagogických souvislostech.
Anotace anglicky
Presented book Inclusion of Pupils with Disordered Communication Ability and Pupils with Hearing Impairment. Psychological, Medical and Special Educational Context is one of the partial outcomes in the frame of solving interdisciplinary research project Inclusion in School as interdisciplinary problem. Bases, Conditions and strategies, which was realised in the period from 2013 – 2015 by the research group of academic teachers at Masaryk University under supervision of prof. PhDr. Marie Víková, CsC. The aim group analysed in presented book are pupils with disordered communication abilities and pupils with hearing impairment and inclusion is understood in psychological, medial and special pedagogy context.
Návaznosti
MUNI/M/0012/2013, interní kód MUNázev: Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie G - PPV - Mezioborové výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2019 04:19

Další aplikace