EN

Mladá slavistika. Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur

Mladá slavistika. Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur. Przybylski, Michal - Šaur, Josef a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 184 s. ISBN 978-80-210-7490-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mladá slavistika. Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur
Autoři
Przybylski, Michal - Šaur, Josef a kolektiv.
Vydání 1. vyd. Brno, 184 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-7490-3
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 9. 2. 2015 16:46.
Anotace
Přítomná publikace volně navazuje na loňský počin doktorandů a asistentů Ústavu slavistiky FF MU Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. Také tentokrát jsou autoři publikace představitelé nejmladší generace brněnských slavistů, kteří prezentují výsledky svých bádání. Jejich statě nejen dokládají, kterým odborným otázkám a problémům se mladí slavisté věnují, ale také naznačují trendy, které toto nastupující pokolení badatelů přinášejí do současného slavistického výzkumu.
Anotace anglicky
The present publication loosely ties in to last year’s work by doctoral students and teaching assistants at the Institute for Slavonic Studies, a part of Masaryk University’s Faculty of Arts. That work was entitled Shapes and Metamorphoses of the City in Slavic and Selected Non-slavic Cultures, Literature, and Languages. This publication, too, is the work of Brno’s youngest generation of slavicists, who are presenting the results of their research. Their articles highlight the questions and issues covered by young slavicists and point to the trends that this up-and-coming generation of researchers is bringing to modern slavicistic research.
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2019 04:24

Další aplikace