ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Závěr. In Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 225 - 232, 8 s. Scientia, sv. č. 489. ISBN 978-80-210-7491-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Závěr
Název česky Závěr
Název anglicky Conclusion
Autoři ROZEHNALOVÁ, Naděžda (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí, od s. 225 - 232, 8 s. Scientia, sv. č. 489, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00079042
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7491-0
Klíčová slova česky Obchodní transakce - Vídeňská úmluva - porušení smlouvy - Občanský zákoník - PECL
Klíčová slova anglicky Commercial transaction - CISG - break of the contract - Civil Code - PeCL
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 24. 4. 2015 16:26.
Anotace
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK POHLEDEM MEZINÁRODNÍCH OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 268 Cílem této publikace je na zásadních otázkách, které souvisejí se vznikem, výkladem a obsahem mezinárodních obchodních transakcí, ověřit hypotézu, že nový občanský zákoník jako norma aplikovaná ať už samostatně, namísto, vedle nebo společně s Vídeňskou úmluvou, Principy UNIDROIT či PECL odráží standard úpravy těchto dokumentů, který je pro mezinárodní obchodníky předvídatelný. Tato publikace se rozpadá do tří tematických celků. Za prvé jde o vybrané otázky obecné části, kde je hypotéza ověřována na problematice interpretace právních jednání, zvyklostí a předsmluvní odpovědnosti. Druhý celek je věnován problematice kontraktačního procesu včetně otázky obchodních podmínek a formy smluv. Třetí celek potom pokrývá otázky vad a následků porušení smlouvy. Publikace se tak zaměřuje na většinu otázek, které jsou zásadní pro vznik, plnění a porušení smlouvy. I když jde jen o výsek problémů, pomohou tyto porozumět dané problematice. Uvedená kapitola se zabývá problematikou následků porušení smlouvy a to pohledem všech uvedených zdrojů.
Anotace anglicky
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK POHLEDEM MEZINÁRODNÍCH OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 268 The aim of this publication is to verify the hypothesis that the new Civil Code as the rule applicable either alone, instead of, or together with the CISG, UNIDROIT Principles and PECL reflects the standard of regulation resulting from these documents and is foreseeable for international businessmen. This publication is divided into three thematic parts. Firstly, issues of interpretation, usages and pre-contractual liability are analyzed. The second part deals with the issue of the formation process, including questions of standard terms and formal validity. The third part then covers the issues of non-conformity and remedies, including damages. In the conclusion the main author analysis the results of the different chapters.
Návaznosti
MUNI/A/0800/2013, interní kód MUNázev: Publikace vědeckých monografií II (Akronym: PVM)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 2. 2020 08:55